Superman | Acrylic, aerosol & sequins on wall | Apocalypsis | Photo: Zacharias Dimitriadis | Athens - Greece Mar 2011